ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 18/01/1960

חוק הבחירות לעיריית ירושלים; חוק לתיקון פקודת הקרקעות (סידור זכות הקניין)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים