ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 11/01/1960

חוק לתיקון פקודת הקרקעות (סידור זכות הקניין)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים