ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 06/01/1960

חוק גיל הנישואין (תיקון); חוק לתיקון פקודת הקרקעות (סידור זכות קניין); מינוי ועדת משנה לנוסח חדש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים