ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 30/12/1959

חוק גיל הנישואין (תיקון); חוק לתיקון פקודת הסדר הקרקעות (סידור זכות קניין )

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים