ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/08/1959

ערעור על ההחלטה בדבר מספר השעות שיוקצבו לדיון בחוקים הנוגעים למקרקעי - עם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים