ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/08/1959

דברי ברכה וסיכום; הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת החינוך והתרבות לעניין "קול ישראל"; הרכב ועדה משותפת של ועדת החוץ והבטחון וועדת החינוך לעניין קידום נבחרת הכדורגל; ערעור על החלטת הוועדה בדבר הזמן שיוקצב לדיון בחוקי מקרקעי עם; קביעת זמן בשאלה של ירידת ותיקים ובעלי מקצוע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים