ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/07/1959

ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעה לסדר-היום של סיעת החרות בעניין המאורעות במגדל העמק; קביעת זמן לדיון בחוקי מקרקעי העם, התשי"ט-1959; שחרור חוק המועצה לשיווק ירקות, התשי"ט -1959 מחובת ההנחה על השולחן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים