ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/07/1959

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 4), התשי"ט -1959- קביעת זמן לדיון והסכמת ועדת העבודה להתחיל בדיון לפני תום הקריאה הראשונה בכנסת; חוק זיכיון צינורות הנפט, התשי"ט 1959 - קביעת זמן לדיון והסכמת ועדת העבודה להתחיל בדיון לפני תום הקריאה הראשונה; תקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים