ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/07/1959

קביעת מספר השעות לדיון בחוק הרשויות המקומיות (הוראות שונות), התשי"ט-1959; תקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים