ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/07/1959

שחרור כל החוקים הנוגעים לבחירות מחובת הנחתם על שולחן הכנסת יומיים לפני הקריאה הראשונה ויום אחד לפני הקריאה השנייה; תקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים