ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 23/06/1959

סיכום תקנון הכנסת ומספורו החדש; קביעת התאריך לסיום עבודת הכנסת; קביעת שמות הסיעות באי-כוחן וממלאי מקומם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים