ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 09/06/1959

החלטה בדבר הוועדה שתדון בבעיית הדרכונים ומחירם; סדרי עבודת הכנסת במושב האחרון שלה; תקנון - הוראה בדבר איסור פרסום דברים שנאמרו בכנסת (בהתאם לסעיף 28 בחוק יסוד הכנסת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים