ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 02/06/1959

החלטה בדבר הוועדה המתאימה לדיון בחוק להפעלת רכב מנועי בבנזין; קביעת זמן לדיון בהצעות לסדר היום שהוחלט לקיים דיון בהן בכנסת (התודעה היהודית, הרעיון הציוני והתנועה הציונית, ירידת ותיקים ובעלי מקצוע, שאלת תנועות הנוער בבתי הספר היסודיים, שאלת הבצורת); תיקון לחוק גמלאות חברי הכנסת, התשי"ח - 1958; תקנון הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים