ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/05/1959

החלטה בדבר הוועדה שתדון לסה"י של חה"כ לוין על "המצב הקשה בענף הטקסטיל"; החלטה בדבר מספר השעות שיוקצבו לדיון בחוק מלווה קליטה (תיקון), התשי"ט -1959; פרקי תקנון ועדת הכנסת שיש לתקנם בהתאם לחוק יסוד: הכנסת, או פרקים חדשים שנתקבלו בתקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים