ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/04/1959

חוק פנקס הבוחרים לכנסת (תיקון מס' 3), התשי"ט 1959 שחרור מחובת ההנחה על שולחן הכנסת לפני הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים