ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/03/1959

פגרת הפסח של הכנסת עמ' 1 - 3; שונות; שחרור חוקים מחובת הנחתם על שולחן הכנסת יומיים ויום לפני הקריאה הראשונה והשנייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים