ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/03/1959

שחרור הצעת-חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 2), התשי"ט-1959, מחובת הנחתו על שולחן הכנסת יומיים לפני העלאתו לדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים