ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/03/1959

דברי ברכה ליו"ר הכנסת נ. ניר להיבחרו לתפקיד יו"ר הכנסת; דיון בפרקי תקנון והחלטות ועדת הכנסת שיש לתקנם בהתאם לחוק יסוד: הכנסת. פרקים חדשים שנתקבלו בתקנון; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים