ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/03/1959

דברי הספד לחבר - הכנסת ז. בו- יעקב ז"ל; הודעה אישית; חוק יום השואה וסדר הגטאות (הצעת חה"כ נורוק); קביעת הוועדה המתאימה לדיון בחוק הרשויות החקלאיות, התשי"ט-1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים