ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 24/02/1959

חוק הרשויות המקומיות (הוראות שונות), התשי"ט - 1959 - קביעת זמן לדיון; חוק יום השואה ומרד הגטאות (הצעת חה"כ נורוק); סדרי הדיון בתקציב; שונות; שחרור סעיפי התקציב מחובת הנחתם על שולחן הכנסת יום אחד לפני הקריאה השנייה בהם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים