ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/02/1959

קביעת הוועדה המתאימה לדיון בחוק הרשויות המקומיות (אגרות רישום מקרקעין ), התשי"ט-1959; שאלת נושא חדש שתעוררה בוועדת החוקה, חוק ומשפט בשעת הדיון בתיקון לחוק הבחירות; תקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים