ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 16/02/1959

דיון בהודעה הממשלה מיום י"ז בשבט תשי"ט (26.01.59) לפי דרישת 40 חברי הכנסת; הדיון בחוק יסוד: הכנסת (תיקון) (הצעת חה"כ נ. ניר) (קריאה ראשונה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים