ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/02/1959

סדרי ניהול הכנסת עד לבחירת יו"ר הכנסת; שאלת נושא חדש שנתעוררה בוועדת החוקה בשעת הדיון בתיקון לחוק הבחירות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים