ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 09/02/1959

ביטול ישיבת הערב של הכנסת ביום ג', ב' באדר תשי"ט - 10.02.59; סדרי ניהול הכנסת אחרי פטירתו של היושב-ראש; שחרור חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (הפעלת רכב מנועי בבנזין), התשי"ט - 1959 מחובת הנחתו על שולחן הכנסת יומיים לפני הקריאה השנייה ויום לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים