ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/01/1959

החלטת בדבר העברת חוקים לוועדות; עבירות תנועה של חברי - הכנסת; שונות; תקנון - ערעורים לפרק י"ב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים