ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/12/1958

שונות; שחרור חוק להארכת תוקף תקנות שעות חרום (תשלומי חובה), התשי"ט - 1958 מחובת הנחתו על שולחן הבית יומיים לפני הקריאה הראשונה ויום לפני הקריאה השנייה; תקנון - ערעורים על פרק יב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים