ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/12/1958

ערעורו של חה"כ לנדאו על החלטת יו"ר ועדת החוץ והבטחון שלא להעמיד להצבעה את הצעתו למסקנות לסיכום הדיון בהצעה לסה"י בדבר תקופת שרות הבנות בצבא; שאלת נושא חדש שהתעוררה בוועדת החוץ והבטחון בשעת הדיון על חוק שירות בטחון (תיקון), התשי"ס-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים