ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 02/12/1958

קביעת הוועדה המתאימה לדיון בחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חרום (הסדרת השמירה ביישובים); תקנון-סדרי הדיון בכנסים מיוחדים לפי סעיף 33 לחוק יסוד הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים