ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/11/1958

העברת הצעתו לסה"י של חה"כ אבניאל בעניין האמצעים למניעת תאונות דרכים. לוועדה מתאימה; קביעת זמן לדיון בחוק ההיטלים לוויסות השוק והכוונתו, התשי"ט 1958; קביעת זמן לדיון בחוק התקציב (מס' 2) לשנת 1958/59, התשי"ט- 1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים