ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/10/1958

דברי אזכרה לחה"כ א. עבאס ז"ל; הזמנת חברי-כנסת לטכסים וחגיגות לאומיות; מכוניות של חברי -הכנסת; ניסוח מגילת היסוד לבניין הכנסת; סדר היום לישיבות הכנסת; קביעת זמן לדיון בחוק פנקס הבוחרים; תקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים