ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/08/1958

שחרור חוקים מחובת הנחתם על השולחן יום אחד לפני הדיון בהם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים