ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/07/1958

הצעת חוק הבחירות לכנסת (הוצאות בחירות), תשי"ח - 1958, חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים