ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/07/1958

מעמדם של חברי הכנסת בטכסים לאומים; קביעת מסגרת של זמן לדיון בהודעת הממשלה על התפטרות שרים; שונות; תקנון -פרק י"ב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים