ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/07/1958

אש"ל לחברי-הכנסת; החלטה בדבר הוועדה המתאימה שתדון בחוק המרכז הישראלי לקידום לתרבות האדם, התשי"ח - 1958; פגרת הקיץ של הכנסת; פרסום שאילתות בעיתונות בטרם מתן תשובת השר; תקנון - פרק י"ב סעיפים 88 ו - 89

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים