ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/06/1958

שחרור חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חרום (תשלומי חובה) (מס' 2), התשי"ח-1958 - מחובת הנחתו על שולחן הכנסת יום אחד לפני הקריאה השנייה והשלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים