ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/06/1958

אישור תקנות לחוק גמלאות חברי-הכנסת, התשי"ח - 1958; הערות בקשר לסידורים החדשים בבניין הכנסת; הקצבת זמן לדיון בחוק לתיקון פקודת מס-הכנסה, התשי"ח -1958; תקנון הכנסת - פרק י"ב - הצעות חוק מטעם חבר-הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים