ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/05/1958

החלטה בדבר הוועדה שתדון בהצעתו לסה"י של חה"כ נורוק של קביעת מטבעות ישראל בשמות שהיו לבני ישראל בימים קדמונים בשבתם על אדמתם; תקנון הכנסת - פרק יב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים