ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/05/1958

המלצה למינוי שופטים לפי חוק לתיקון פקודת התעבורה, התשי"ח - 1958; חוק ארגון התעסוקה, התשי"ח - 1958 - מספר השעות שיוקצו לדיון; סדרי הנוהל ללווי וקבלת פני נוסעים בשדה תעופה לוד; ערעורה של סיעת מק"י על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתם לסדר - היום בשאלת ההתקפה של המשטרה על עמלי נצרת באחד במאי והפגיעה בחסינות חברי הכנסת מיקוניס, חביבי וטובי; שונות; שינוי החלטת הוועדה בדבר מספר השעות שיוקצו לדיון בחוק מס-הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים), התשי"ח - 1958; תקנון הכנסת - הצעות חוק פרטיות של

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים