ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/03/1958

שחרור חוקים מחובת הנחתם על שולחן הכנסת יום לפני הקריאה השנייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים