ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/03/1958

העברת חוק אכסון תיירים (פטור ממס הכנסה) ( הוראת שעה), התשי"ח 1958 לוועדה מתאימה; חוק הגמלאות לחברי הכנסת, התשי"ח 1958; סדרי דיון בחוק גני רמת הנדיב, התשי"ח - 1958; קביעת מועד לפתיחת מושב הקיץ של הכנסת; שחרור חוקים מחובת הנחתם על שולחן הכנסת 24 שעות לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים