ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/03/1958

המשך הדיון בחוק הגמלאות לחברי - הכנסת (קריאה שניה); שינוי החלטת הוועדה בעניין הזמן שיוקצב לדיון בחוק מס - הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים), התשי"ח -1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים