ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/02/1958

דו"ח על החלטת ועדת המשנה לתקציב הכנסת בעניין מימון הוצאות בטחון הכנסת; חוק הגמלאות לחברי הכנסת (קריאה שניה); קביעת זמן לדיון בחוק מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים); שחרור חוק להארכת תוקף של תקנות -שעת חירום (הפעלת רכב מנועי בבנזין), התשי"ח 1958; שחרור חוקים מחובת הנחתם על שולחן הכנסת לפני הדיון בהם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים