ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/02/1958

ניסוח סעיף בתקנון בעקבות סעיף 28 לחוק יסוד: הכנסת; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים