ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/02/1958

סדרי הדיון בתקציב לשנת 1958/59; תקנות בדבר תשלום גמלאות לפי חוק גמלאות לחברי הכנסת, התשי"ח- 1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים