ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/01/1958

אישור הצעת יו"ר הכנסת והסגנים לא לקיים ישיבות כנסת בימים 28.01.58 - 04.02.58; הצעות לסדרי הדיון בתקציב; חוק הגמלאות לחברי הכנסת (קריאה ראשונה); סדרי הדיון בתקציב לשנת 1958/59; סדרי עבודת הכנסת עד לסיום הדיון בתקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים