ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/01/1958

הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט לקבוע סדרי דיון מיוחדים לדיון בהסתייגות לחוק הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים