ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/01/1958

העברת חוק המים, התשי"ח - 1958- לוועדה מתאימה; הצעת ועדת החוקה חוק ומשפט לקבוע סדי דיון מיוחדים לדיון בהסתייגות לחוק הכנסת; חוק הגמלאות לחברי הכנסת: (קריאה ראשונה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים