ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/01/1958

העברת חוק ההגבלים העסקיים, התשי"ח -1957 לוועדה מתאימה; חוק גמלאות לחברי הכנסת (המשך הדיון בקריאה ראשונה); קביעת משך זמן לדיון בתקציב (מס'3) 1957/8, התשי"ח-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים