ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/01/1958

המשך הדיון בחוק גמלאות חברי - הכנסת (קריאה ראשונה); קביעת משך זמן לדיון בהודעה על הרכב הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים