ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/12/1957

חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשי"ח-1957

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים